CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

In situ resonant Raman scattering and reversible photoinduced structural change in YBa2Cu3O6+x

M Osada ; Mikael Käll (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; J. Bäckström ; M. Kakihana ; N.H. Andersen ; Lars Börjesson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Physical Review B Vol. 71 (2005), p. 214503.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-06. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 23065

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur