CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rhodium roles

Lars Öhrström (Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi)
Nature Chemistry (1755-4330). Vol. 8 (2016), 1, p. 90.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-01-14. Senast ändrad 2016-10-29.
CPL Pubid: 230645

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och kemiteknik, Fysikalisk kemi

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur