CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Biomekanik och skadeprevention

Karin Brolin (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet ; SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum )
Elitidrottskonferens 11-12 maj, Göteborg, (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]

Den grundläggande forskning inom biomekanik med fokus på människans skadetoleranser och skyddsprinciper inom trafiksäkerhet kan användas inom sport och idrott för att minimera skaderisker, med bibehållen eller ökad idrottsprestation.

Nyckelord: biomekanik, skada, idrott, humanmodellDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-14. Senast ändrad 2016-01-14.
CPL Pubid: 230639

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)
SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum

Ämnesområden

Idrottsvetenskap
Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Transport
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur