CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

C Stöhr, T Eriksson, T Adawi MOOCs in Scandinavia 2015 Teacher roles in MOOC design processes – experiences from a Chalmers MOOC

Christian Stöhr (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers)) ; Thommy Eriksson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Tom Adawi (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers))
MOOCs in Scandinavia Conference, June 11th-12th 2015, Stockholm, Sweden, (2015)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2016-01-14. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 230633

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers) (2011-2017)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Pedagogik

Chalmers infrastruktur