CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Field-enhancement and molecular response in surface-enhanced Raman and fluorescence spectroscopy

Mikael Käll (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; H.X. Xu ; Peter Johansson (Institutionen för teknisk fysik)
Journal of Raman Sepctroscopy Vol. 36 (2005), p. 510-514.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-08. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 23063

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur