CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hur skall det låga bostadsbyggandet i Sverige förklaras? En systemjämförelse med Norge där det byggs 100 % mer per capita

Anders Hagson (Institutionen för arkitektur)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2015. - 105 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-14.
CPL Pubid: 230621

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur