CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sammanhållen informationsmodell för inbyggda system

D Andersson ; Karl Hallin (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; J Hörnstein ; Eva Johansson (Institutionen för logistik och transport) ; Mats I. Johansson (Institutionen för logistik och transport) ; M Lindqvist ; Johan Malmqvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Lars Medbo (Institutionen för logistik och transport) ; A Sihlbom ; M Ström ; Trond Zimmerman (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
Göteborg : External organization, 2002.
[Rapport]

Published by: ndustrial Research and Development Corporation (IVF), MölndalDenna post skapades 2006-11-06. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 23062

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)
Institutionen för logistik och transport (2002-2004)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur