CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Can one hear the corners of a drum

Zhiqin Lu ; Julie Rowlett (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Oxford University Press Blog (2015)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2016-01-13.
CPL Pubid: 230611

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Matematisk analys
Geometri

Chalmers infrastruktur