CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Alternativ montering – Principer och erfarenheter från fordonsindustrin

Tomas Engström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Dan Jonsson ; Lars Medbo (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
: Metall, Stockholm, 2005. - 88 s.
[Bok]


Denna post skapades 2006-11-20. Senast ändrad 2017-04-12.
CPL Pubid: 23061

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)
Sociologiska institutionen (1954-2011)

Ämnesområden

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur