CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dela[d] Stad – Stadsbyggande och segregation I-V

Ann Legeby ; Meta Berghauser Pont (Institutionen för arkitektur) ; Lars Marcus (Institutionen för arkitektur)
2015. ISBN: 978-91-7595-804-0.- 240 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-13. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 230605

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Annan samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur