CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Japanska förpackningar ger flexibilitet

Lars Medbo (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Transport och hantering 9, p. 12. (2005)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2006-11-20.
CPL Pubid: 23060

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur