CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tektonik i brådskans tid

Claes Caldenby (Institutionen för arkitektur)
Arkitektur 4, (2015)
[Artikel, övrig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-13.
CPL Pubid: 230594

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur