CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Product and Process Information for Motor Vehicle Assembly: Some Cognitive Engineering Aspects

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik)
Seminar ‘Comparisons of Management Practices between Japan and Sweden’ at School of Business, Economics and Law at Göteborg University, Göteborg (2001)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-11-06. Senast ändrad 2017-06-05.
CPL Pubid: 23059

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur