CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Software architecture: 9th European conference, ECSA 2015 Dubrovnik/Cavtat, Croatia, september 7 –11, 2015 Proceedings

D. Weyns ; R. Mirandola ; Ivica Crnkovic (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers))
(2015)
[Bok, med redaktör]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-13. Senast ändrad 2016-01-13.
CPL Pubid: 230584

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)