CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Future Commons 2070: The ethical problem of the territorialization of the North Sea.

Nel Janssens (Institutionen för arkitektur) ; Charlotte Geldof
Brandeis, A. (ed.) Proceedings of the 50th ISOCARP Congress / Urban Transformations: Cities and Water. 23-26 September 2014. Gydnia, Poland p. 328-336. (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-13. Senast ändrad 2016-01-13.
CPL Pubid: 230581

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Arkitektur

Chalmers infrastruktur