CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Alternative Product Structures and Product Varian Codification: Experiences from reforming the assembly line – possibilities for physical and administrative modularisation’

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik)
The CoCKEAS workshop New Principles of Productive Organisation: Innovation and Modular Production , GATE, Université Lumière Lyon 2, Lyon 15-16 March 2001 (2001)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-11-06. Senast ändrad 2017-06-05.
CPL Pubid: 23058

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER

Chalmers infrastruktur