CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Construction History in Scandinavia

Claes Caldenby (Institutionen för arkitektur)
Antonio Becchi, Robert Carvais & Joel Sakarovitch (eds) Histoire de la construction: Un méridien européen / Construction History: A European Meridian, Association francophone d’histoire de la construction (2015)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-13.
CPL Pubid: 230578

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur