CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kritisk empiri: Ett historiografiskt perspektiv

Claes Caldenby (Institutionen för arkitektur)
Nordlit (0809-1668). Vol. Elin Haugdal m fl (red) Berørt av bygninger (2015), 36,
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-13.
CPL Pubid: 230574

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur