CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Future Commons: van Harwich tot Hoek van Holland

Charlotte Geldof ; Nel Janssens (Institutionen för arkitektur)
Ruimte Vol. 6 (2014), 22, p. 10-15.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-13.
CPL Pubid: 230571

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Marin teknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur