CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Some Cognitive Engineering Aspects Applied to Product and Process Information within the Swedish Automotive Industry

Tomas Engström (Institutionen för transportteknik) ; Dan Jonsson ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik)
The CoCKEAS workshop Modular Production and Concentration in the Automotive Supplier Industry, Universita Ca' Foscari di Venezia, Venezia 4-5 October 2001 (2001)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-11-06. Senast ändrad 2017-06-05.
CPL Pubid: 23057

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Sociologiska institutionen (1954-2011)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur