CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Utopia-Driven Projective Research

Nel Janssens (Institutionen för arkitektur) ; Hilde Heynen
Boundaries (2239-0332). Vol. III (2013), 8, p. 60-65.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-13.
CPL Pubid: 230569

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitektur

Chalmers infrastruktur