CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Time as a key issue for enhanced cooperation between engineering and ergonomics

R Wells ; S-E Mathiassen ; Lars Medbo (Institutionen för transportteknik) ; Jörgen Winkel
Fourth International Scientific Conference on Prevention of Work-Related Musculoskeletal Disorders (PREMUS), September 30-October 04 p. 238. (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Produktionsergonomi, Production ergonomicsDenna post skapades 2006-11-06. Senast ändrad 2010-11-23.
CPL Pubid: 23056

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)
Institutionen för arbetsvetenskap (1954-2011)

Ämnesområden

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur