CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spelbaserat lärande – Tillbaka till de analoga spelen för att skapa diskussion och dialog

Åsa Fast-Berglund (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Sandra Mattsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem)
KUL konferens (2016)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Att använda sig av spelbaserat lärande behöver inte betyda avancerade digitala spel. Vi har utvecklat två analoga spel för ökad diskussion och dialog bland studenter i ämnen eller definitioner som innan var svåra att ta till sig. Spelen har använts för utbildning av studenter på Chalmers, yrkesutbildning samt i industrin.

Nyckelord: Spelbaserat lärande, analog, kortspel, memoryDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-13. Senast ändrad 2016-01-13.
CPL Pubid: 230543

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur