CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Narrating energy through annotating everyday life

Dan Lockton ; Sara Renström (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Flora Bowden ; Ulrike Rahe (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Clare Brass ; Rama Gheerawo
Royal Geographical Society 2014 Annual International Conference (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-13.
CPL Pubid: 230537

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur