CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Exploring Future Architecture - On the Threshold between Education, Research and Practice

Fredrik Nilsson (Institutionen för arkitektur)
Master's Theses Architecture p. 4-5. (2015)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-12. Senast ändrad 2016-01-12.
CPL Pubid: 230506

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Arkitekturteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur