CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Feruloyl esterases: a tool for biotransformation of hemicellulose to bioactive compounds

Cyrielle Bonzom (Institutionen för biologi och bioteknik, Industriell bioteknik) ; Christian Thörn ; George Anasontzis ; Laura Schild ; Lisbeth Olsson (Institutionen för biologi och bioteknik, Industriell bioteknik)
2nd Lund Symposium on lignin and hemicellulose valorisation (2015)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-12.
CPL Pubid: 230494