CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Particle Packing for Chromatography - Lagrangian Simulations

Rasmus Hemph (Institutionen för tillämpad mekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2006. - 100 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: Particle Packing, DEM, Chromatography columnsDenna post skapades 2006-11-03.
CPL Pubid: 23049

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2006-08-30
Tid:
Lokal: