CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fluidized Bed Modelling

Berend van Wachem (Institutionen för tillämpad mekanik)
Multiphase Flow Handbook Vol. 13 (2006), p. 128-136.
[Kapitel]

Nyckelord: Multiphase flow, fluidized beds


Chapter 13Denna post skapades 2006-11-03.
CPL Pubid: 23047

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur