CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Det territoriella perspektivet fortfarande viktigast

Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
DN Debatt (1101-2447). (2015)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Styrmedel baserade på territorialperspektivet är bättre, för de påverkar både produktionsmetoder och sammansättningen på konsumtion, skriver Olof Johansson-Stenman, Thomas Sterner och Christian Azar.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-12. Senast ändrad 2016-10-25.
CPL Pubid: 230454

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Annan naturvetenskap

Chalmers infrastruktur