CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Demokratiproblem när Sverige påverkar tysk energipolitik.

Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
DN Debatt (1101-2447). (2015)
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Man kan inte undvika utsläpp i så stor omfattning som delar av miljörörelsen hävdar genom att äga och inte bruka kolgruvor. Men än viktigare för frågan om Vattenfalls kolinnehav i Tyskland är demokratin. Med tanke på att Tyskland fattat de viktigaste besluten i klimatpolitiken bör vi visa ödmjukhet inför deras energipolitik snarare än att klampa in där och tro att vi kan och bör styra över den, skriver Christian Azar.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-12. Senast ändrad 2016-10-11.
CPL Pubid: 230452

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Annan naturvetenskap

Chalmers infrastruktur