CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Impact of some interfering signals on an MSK receiver under fading conditions

Kia Wiklundh (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
IEEE Military Communications Conference Vol. 1 (2000), p. 377-381.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-03.
CPL Pubid: 23043

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur