CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Grönytor som gör sitt jobb

Lars Marcus (Institutionen för arkitektur) ; Meta Berghauser Pont (Institutionen för arkitektur)
Tidningen Arkitekten (0347-058X). (2015)
[Artikel, övrig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-11. Senast ändrad 2016-10-28.
CPL Pubid: 230401

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur

Ämnesområden

Building Futures
Arkitektur

Chalmers infrastruktur