CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stadsplanering kan skapa nya attraktiva lägen

Lars Marcus (Institutionen för arkitektur)
Dagens Nyheter (1101-2447). (2015)
[Artikel, övrig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-11. Senast ändrad 2016-10-28.
CPL Pubid: 230399

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur

Ämnesområden

Building Futures
Arkitektur
Annan humaniora

Chalmers infrastruktur