CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proceedings Of Math On The Rocks Shape Analysis Workshop In Grundsund

Klas Modin (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik) ; Stefan Sommer
(2015)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2016-01-11. Senast ändrad 2016-11-22.
CPL Pubid: 230392

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Matematisk analys
Geometri

Chalmers infrastruktur