CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Förankringen till en vågenergiboj i Kattegatt

The mooring of a wave-energy buoy in Cattegat

Lars Bergdahl (Institutionen för vattenbyggnad) ; Anders Rylander
Efaringer fra dagens forankringssystemer og krav til morgendagens. Noges sivilingenjörers forening p. 18. (1981)
[Konferensbidrag, övrigt]

Sommaren 1979 genomfördes i sjön LygnernDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-11. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 230374

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik
Maskinteknik

Chalmers infrastruktur