CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Monitoring gas emissions can help forecast volcanic eruptions

C. Kern ; J. Maarten De Moor ; Bo Galle (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Optisk fjärranalys)
Eos (0096-3941). Vol. 96 (2015), 17, p. 6.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2016-01-11.
CPL Pubid: 230372

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Optisk fjärranalys (2010-2017)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur