CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lexicon Extraction from Raw Text Data

Markus Forsberg (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; Harald Hammarström ; Aarne Ranta
Advances in Natural Language Processing: Proceedings of the 5th International Conference, FinTAL 2006 Turku, Finland, August 23-25, 2006 / Salakoski, T., Ginter, F., Pyysalo, S., Pahikkala, T p. 488-499. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-02. Senast ändrad 2009-01-19.
CPL Pubid: 23037

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)
Institutionen för data- och informationsteknik, datavetenskap (GU) (GU)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Three Tools for Language Processing: BNF Converter, Functional Morphology, and Extract