CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Seaweed preservation work – Connecting the harvesting process with the biorefinery

Eva Albers (Institutionen för biologi och bioteknik, Industriell bioteknik)
Seaweed symposium, May 5-7, Faroe Islands (2015)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-11. Senast ändrad 2016-01-12.
CPL Pubid: 230338