CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Oxidation of Nickel Alloy X-750 in Boiling Water Reactor Environment

Silvia Tuzi (Institutionen för teknisk fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2015.
[Licentiatavhandling]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-11.
CPL Pubid: 230336

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Defekter och diffusion
Korrosionsteknik
Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2016-02-02
Tid: 10:00
Lokal: PJ-salen, AP, Kemigården 1, Chalmers
Opponent: Mats Norell