CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of Human Model Appearance on Observer Ergonomic Assessment

Lars Hanson ; Dan Lämkull (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Roland Örtengren (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem)
Proceedings of 37th Annual Conference of Nordic Ergonomics Society p. 77-81. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: appearance, manikins, virtual ergonomicsDenna post skapades 2006-11-02. Senast ändrad 2009-05-10.
CPL Pubid: 23033

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)

Ämnesområden

Arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur