CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

ESPACES DE BANACH POSSÉDANT TRÈS PEU D’OPÉRATEURS

Sophie Grivaux ; Maria Roginskaya (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
Seminaire BOURBAKI (0303-1179). Vol. 67 (2015), 1099, p. 40.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2016-01-09.
CPL Pubid: 230291

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematik
Matematisk analys

Chalmers infrastruktur