CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New Urban Configurations

R. Cavallo ; Susanne Komossa ; N. Marzot ; Meta Berghauser Pont (Institutionen för arkitektur) ; Jeroen Kuijpers
(2014)
[Bok, med redaktör]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-08.
CPL Pubid: 230220

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Social och ekonomisk geografi

Chalmers infrastruktur