CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Connectivity, density and built form: integrating ´Spacemate´ with space syntax.

Meta Berghauser Pont (Institutionen för arkitektur) ; Lars Marcus (Institutionen för arkitektur)
Proceedings of the 22nd ISUF conference (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: urban density, network modelling, urban form, Spacemate, Space SyntaxDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-08. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 230217

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur