CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Street Interaction and Social Inclusion

Ann Legeby ; Meta Berghauser Pont (Institutionen för arkitektur) ; Lars Marcus (Institutionen för arkitektur)
Suburban Urbanities. Suburbs and the Life of the High Street p. 263-286. (2015)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-08. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 230211

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur