CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Beräkningsverktyg för bergkaraktärisering vid injekteringsdesign – Teori och användarhandledning

Calculation tool for rock characterisation during grouting design - Theory and users guide

Johan Thörn (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Sara Kvartsberg ; Edward Runslätt ; SEBASTIAN ALMFELDT (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik) ; Åsa Fransson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik)
Stockholm : BeFo - Stiftelsen Bergteknisk Forskning, 2015. - 75 s.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-08.
CPL Pubid: 230208

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur