CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

DAGViz: A DAG Visualization Tool for Analyzing Task Parallel Program Traces

An Huynh ; Douglas Thain ; Miquel Pericàs (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Kenjiro Taura
Proceedings of the 2nd Workshop on Visual Performance Analysis (VPA) (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2016-01-08. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 230200

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)