CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arbete och arbetsmiljö i ett bostadsområde

Christer Lundberg (Institutionen för arkitektur)
: External organization, 1981. ISBN: 91-540-3544-9.- 119 s.
[Rapport]

Nyckelord: housing, urban planning, workshop, local development, integration


Rapporten hänför sig till forskningsanslag 750564-3 från Statens Råd för byggnadsforskning. Rapport nr R82:81Denna post skapades 2006-11-06.
CPL Pubid: 23020

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur