CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nonequilibrium Effects in Tunnel Josephson Junctions

Andrey Vasenko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2004. - 48 s. s.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2006-11-02. Senast ändrad 2014-01-14.
CPL Pubid: 23019

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Tillämpad kvantfysik

Ämnesområden

Supraledning

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2004-10-29
Tid:
Lokal:

Ingår i serie

Technical report MC2 - Department of Microtechnology and Nanoscience, Chalmers University of Technology 7