CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Detection of intrusions and malware, and vulnerability assessment

Magnus Almgren (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) ) ; Vincenzo Gulisano (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) ) ; F. Maggi
Lecture Notes in Computer Science - Proceedings of the 12th International Conference on Detection of Intrusions and Malware, and Vulnerability Assessment, DIMVA 2015, Milan, Italy, 9-10 July 2015 (0302-9743). Vol. 9148 (2015),
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2016-01-08. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 230186

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)