CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Understanding market definition, relevant market and significant market power (SMP) frameworks in the EU

Chatchai Kongaut (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; Erik Bohlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle)
The Smart Revolution Towards the Sustainable Digital Society: Beyond the Era of Convergence p. 339-369. (2015)
[Kapitel]


Denna post skapades 2016-01-08. Senast ändrad 2016-07-01.
CPL Pubid: 230182

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur